Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Mgr. Jitka Simerská
ředitelka školy
Mgr. Andrea Skoumalová
učitelka
MgA. Martin Vrága
učitel, školník
Mgr. Norbert. W. Nawrath
učitel náboženství
Mgr. Tomáš Vaškových
učitel
Bc. Monika Macíčková
vychovatelka ŠD
Jana Vrágová
školní asistentka
Marie Tichá
uklízečka, nyní na zástup paní Jana Vrágová
pedagogove