Informace pro rodiče

ZPÍVÁNÍ  U VÁNOČNÍHO STROMU

Dne 1.prosince se žáci zúčastní krátkého vystoupení, které proběhne po mši svaté v kostele, u obecního vánočního stromu.

Sraz žáků u vánočního stromu bude vzápětí po rozsvícení vánočního stromu, cca v 18h. Zde zazpívají se svými učiteli za doprovodu hudebních nástrojů krátké pásmo koled. Vystoupení bude trvat 10min.

Vážení rodiče, přijďte si s námi zazpívat, jste všichni srdečně zváni!

STÁVKA 

Vážení rodiče, dne 27. listopadu  bude naše škola fungovat v běžném provozu. Nemusíte se tudíž  obávat o její uzavření  z důvodu plánované stávky. Obec naši malotřídní školu finančně podporuje a zajišťuje její dofinancování tak, aby mohla  fungovat v počtu tří tříd, což Vašim dětem umožňuje kvalitní podmínky pro jejich základní vzdělávání a možnost individuálního přístupu. 

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Dne 28.listopadu v čase od 15:00h do 17:00h se v herně naší školy budou vyrábět adventní věnce.

Přijďte si za svými dětmi  do školy odpočinout a vychutnat si předvánoční atmosféru. Jste všichni srdečně zváni!

S sebou: dobrou náladu :) 

HVĚZDÁRNA

Dne 16.listopadu se žáci zúčastní výukového programu ve Hvězdárně ve Veselí nad Moravou na téma Sluneční soustava a planeta Země. Navštíví zde také Městské muzeum, kde bude pro žáky přichystán program s názvem Lidové tradice.

Sraz: 6:50h u školy

S sebou: batoh a v něm svačinu, pití, psací potřeby,deštník, drobné kapesné.

Cena: 56 Kč (vstupné, doprava )

Program se uskuteční v rámci běžné výuky. Poté budou obědy, družina a náboženství jako obvykle.

PROJEKTOVÝ DEN SV. MARTIN

Dne 15.listopadu v čase od  7:45h do 12h se uskuteční další projektový den věnovaný výše uvedenému tématu.

Budeme se učit opět netradičně, hrou. V tomto dnu se prolnou tyto předměty: ČJ, PRV, VL,M, TV,PČ a VV. 

S sebou: batoh, svačinu, pití, papírovou rolku, 2ks různého ovoce

Vážení rodiče a prarodiče, jste opět srdečně zváni !

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TŘÍD

Vážení rodiče, na své děti se můžete přijít podívat také přímo do výuky, a to dne 29.11. následovně:

Ročníkpředmět hodinavyučující
1.ročníkM

2.h

8:40-9:25

Mgr. Andrea Skoumalová
2.ročníkM

2.h

8:40-9:25

Mgr. Jitka Simerská
2.ročníkPRV

3.h

9:45-10:30

Mgr. Hana Tokošová
3.a4.ročníkM

2.h

8:40-9:25

MgA. Martin Vrága

BUBNOVAČKA

V rámci běžné výuky se uskuteční pro žáky naší školy 20.listopadu preventivní program s názvem Bubnovačka.

https://youtu.be/tz14e9gw6w8

KONZULTACE PRO RODIČE

Dne 22.listopadu v čase od 16:30h do 17:30h se uskuteční v jednotlivých třídách konzultace pro rodiče . Rodiče zde budou informováni o chování a prospěchu za I. čtvrtletí. Čas si lze rezervovat telefonicky nebo emailem.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dne 22.listopadu bude provoz školní družiny z organizačních důvodů končit v 15:00h. Žádáme proto rodiče, aby si děti vyzvedli včas.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nepříznivého počasí se zítřejší Drakiáda ruší. Akce bude přesunuta na pondělí 6. listopadu ve stejném čase.

DRAKIÁDA

Dne 31. října se uskuteční v rámci spolupráce ZŠ a MŠ DRAKIÁDA na fotbalovém hřišti v čase od 15:00h do 16:00h.

Odchod ze školní družiny: ve 14:40h s vychovatelkou ŠD a doprovodem.

Návrat do školy : v 16:20h  Rodiče si můžou  vyzvednout děti též na fotbalovém hřišti nejpozději v 16:00h.

S sebou: veselého draka a dobrou náladu! :)

V případě nepříznivého počasí se akce ruší. 

Přijďte se podívat! Jste opět všichni srdečně zváni !

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V RÁMCI PROJEKTOVÉHO DNE

Dne 31. října se uskuteční od 8:00h do 12:00h den otevřených dveří v rámci dalšího projektového dne Halloween a Dušičky.

S sebou: batoh a v něm svačinu, pití, pouzdro, svíčku, 2 jablíčka a halloweenský kostým.

Prosíme rodiče, aby dětem pomohli k tomuto dni originálně vyřezat a nazdobit dýni. Fantazie je vítána!

Dýni přineste do školy 30.10. v čase od 6:40h do 16:00h. Na všechny děti, které dýni přinesou, čeká odměna a překvapení! :)

Vážení rodiče, Vaší spolupráce si moc vážíme! Předem děkujeme.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dne 24. října pojedou žáci 4. ročníku na dopravní hřiště do Uherského Hradiště.

Sraz: 6:50h ve škole

S sebou: sportovní oblečení, batoh a v něm svačinu, pití, pouzdro, helmu, přezůvky(vezmou si ze školy), peníze na autobus(50Kč).

Žáci se budou vracet na oběd.

Výuka je zdarma. 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM   

V sobotu 14. října se uskuteční ve spolupráci s kulturní komisí a MŠ společenská akce s výše uvedeným názvem, na kterou jste všichni srdečně zváni!

Sraz: v 18h u MŠ

  1. zastávka: cca v 18:20 h u ZŠ. Zde bude pro děti přichystáno malé překvapení s plněním zábavného úkolu na hřišti.

  2. zastávka a ukončení : v Panském háji

    S sebou: lucerničku nebo lampion a dobrou náladu  :)

PROJEKTOVÝ DEN - SVATÝ VÁCLAV

Dne 26. září se uskuteční projektový den na téma Svatý Václav. Budeme pracovat, tvořit, hrát si...,a to opět netradičně napříč všemi ročníky, ve škole od 7:45 h, od 10:20 h ve farní zahradě. Tento den se nebude učit dle rozvrhu, ale bude věnovaný výše uvedenému tématu, v němž se upevní mezipředmětové vztahy. Od 11:30 h budou  žáci  1. a 2. roč.ve školní družině, ve 12:30 h odejdou všichni na obědy. Poté následuje družina.

S sebou: batoh a v něm svačinu, pití, pouzdro. 

Přijďte se na žáky podívat! Jste všichni srdečně zváni!

 

PLAVÁNÍ

Dne 25. září se uskuteční první hodina plavecké výuky v CPA Delfín v Uherském Brodě.

Sraz: v 6:50h v budově školy

S sebou: aktovku s věcmi do výuky, batoh a v něm plavky, ručník, gumovou čepici, sáček na obuv, svačinu , pití, potvrzení od lékaře.

 

SCHŮZKA PRO RODIČE ŽÁKŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH  ŠKOLNÍ DRUŽINU

 Dne 19. září v 16:00h proběhne ve školní družině schůzka pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!

1.      Dne 18. září nebudou obědy, a to z důvodu uzavření MŠ, kde dojde k přerušení elektrické energie. Doporučujeme, aby rodiče dali dětem větší svačinu.    

2.     Uzavírka přihlášek do kroužků je 20. září. Kroužky se budou postupně realizovat od 1. října. Podrobnosti budou sděleny na 1. třídní schůzce již v úterý 12. září v 17:30h.

3.     Po dohodě s učitelem náboženství proběhla z důvodu psychohygieny žáků drobná změna ve výuce náboženství.

        Letos se budou nově vyučovat 3 skupiny :

1.skupina1.ročník

5.hodina

11.35-12.20h

2.skupina4.ročník

7.hodina

13:15-14:00h

3.skupina2.a 3.ročník

8.hodina

14:00-14:45h

DŮLEŽITÉ INFORMACE A KONTAKTY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024        

                     

Mgr. Jitka Simerská, ředitelka školy, kontakt:

734 277 807, 777 431 326

E-mail školy:

zsbublat@seznam.cz 

Web. stránky školy:

www.zsborsice.eu

 

 

E-maily na padagogické pracovníky: 

(7:00h – 15:30h)

 

MgA. Martin Vrága

zsbublatvraga@seznam.cz

Mgr. Andrea Skoumalová

zsbublatskoumalova@seznam.cz

Mgr. Hana Tokošová 

zsbublattokosova@seznam.cz

Mgr.Norbert Nawrath

p.norbert@yahoo.com

 

 

Dana Straňáková, vychovatelka

zsbublatstranakova@seznam.cz

Jana Vrágová, školní asistentka

zsbublatasistentka@seznam.cz

 

 

paní Jana Halíková, vedoucí školní jídelny

721 880 620

 

 

Konzultační hodiny všech učitelů pro rodiče:

 

středa 7:00 - 7:30h Vždy po předchozí telefonické domluvě.

 

                                                           Další důležité informace

Budova školy se otevírá v 7:30h, první vyučovací hodina začíná v 7:45h. Žáci musí být ve třídě nejpozději v 7:40h.

Pozdní příchody budou zapisovány a musí být řádně omluveny v ŽK nebo v notýsku.

Zvonění:

1.h   7:45h-8:30h

2.h   8:40h-9:25h

3.h   9:45h-10:30h

4.h   10:40h-11:25h

5.h   11:35h-12:20h

6.h   12:30h-13:15h obědy v MŠ

7.h   13:15h-14:00h

5. září bude vyučování probíhat formou třídnických hodin. Žáci budou se svými učiteli ve svých třídách od 7.45h do 11.20h, poté půjdou do družiny a na obědy.

 

1. třídní schůzka pro všechny rodiče se uskuteční v úterý 12. září v 17.30h ve velké třídě. 

Zde se dozvíte všechny důležité informace týkající se chodu školy, dále o zakoupených pomůckách do vyučování, učivu, ŠVP, webu, řádu školy, o kroužcích.

Od 6. září bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Plavání se uskuteční již od 25. září, bude probíhat pravidelně každé pondělí až do 29. ledna 2024 v plavecké škole v Uherském Brodě.

Sraz: v 6:50h v budově školy

S sebou: aktovku s věcmi do výuky, dále batoh a v něm plavky, gumovou čepici, ručník, sáček na obuv.

Prohlášení o způsobilosti vyplnit a zaslat do školy nejpozději do 25. 9. 2023.

Dohled nad žáky:  Vrága, Straňáková

Ranní dohled nad žáky bude pouze po dohodě s třídním učitelem.

Odpolední školní družina bude vždy po vyučování, a to od 5. září v čase od 11.30h do 16h.

Náboženství bude probíhat dle rozvrhu, a to od 14. září. Pro 1.ročník ve ČT po 4.vyučovací hodině, pro 4.roč. ve ČT po obědě 7.h, pro 2.a 3.roč. 8.h.

Obědy budou od 5. září ve školní jídelně v budově MŠ od 12.35h-do 13:00h, dohled – vychovatelka Straňáková.

V případě absence je nutno si obědy odhlásit včas u vedoucí školní jídelny paní Halíkové.

V případě absence informujte třídního učitele max. do 3 dnů, a to vždy na e-mail třídního učitele, vychovatelky, popř. zavolejte do školy. Lze omlouvat i přes Webové stránky v sekci pro rodiče. Omluvenku následně zapište do žákovské knížky či notýsku. 

 

                                                        Domácí úkol pro žáky na 5.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Přinést do školy vyplněný dotazník pro rodiče (je nutný k vyplnění aktuální školní dokumentace), přihlášku do školní družiny, přihlášku do náboženství, přihlášku na obědy, přihlášku do kroužku.

V případě, že nebudete chodit do družiny, náboženství či na obědy, přineste přihlášku nevyplněnou.

Vzít si v tento den aktovku, vybavené pouzdro, obaly na sešity, svačinu a pití.

Proběhnou třídnické hodiny ve třídách se svými učiteli. Aj nebude.

 

                                        Pomůcky do výtvarné výchovy a pracovních činností

Žáci I. třídy mají všechny potřebné pomůcky přichystány v boxech ve svých třídách. Zajistí jen ubrus na lavici a zástěrku nebo košili.

Rodiče nemusí nic dokupovat.

Ostatní žáci všech ročníků si přinesou do školy podepsané boxy, ve kterých budou mít uloženy výtvarné potřeby dle seznam na webu.

Doporučujeme použít boxy i pomůcky z minulého školního roku.

Vše podepsat!

 

                                                       Pomůcky do tělesné výchovy 

Tričko, kraťasy, tepláková souprava, sálová obuv, obuv na venkovní hřiště.

Vše podepsat!

 

Vážení rodiče, děkujeme předem za spolupráci! 

Přejeme Vám hodně trpělivosti a dětem úspěšný nový školní rok 2023/2024!

Na Vaše děti se už všichni moc těšíme!:)

 

Mgr. Jitka Simerská, ředitelka školy ZŠ Boršice u Blatnice a tým skvělých učitelůJ

 

Pomůcky pro školní rok 2023-24

Vážení rodiče, přichystejte dětem přes prázdniny tyto pomůcky: