O škole

Škola je situována do středu obce. Spolu s kostelem tvoří historickou dominantu obce.

Školní budova byla postupně od roku 1990  rekonstruována. Následně proběhla úprava okolí školy. Vybudovala se venkovní učebna, sportovní hřiště a dětské hřiště.

Výuka probíhá ve třech kmenových učebnách a  odborné učebně informatiky, která je v odpoledních hodinách využívána jako školní družina. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí. Nově disponujeme nejmodernější pojízdnou multidotykovou interaktivní tabulí s množstvím interaktivních učebnic a výukových programů. Ve škole se vyučuje hře na klavír, flétnu, housle a kytaru. Nabízíme kroužky jazykové, výtvarné, pohybové a taneční.

Pro žáky slouží také malá tělocvična, přilehlé venkovní sportovní hřiště a  atrakcemi vybavené dětské hřiště. Využíváme venkovní učebnu obklopenou zelení, která je vybavena lavičkami, tabulí a záhonky. Žáci zde pěstují různé druhy bylinek a zeleninu.

Našim žákům nabízíme rodinné prostředí, ve kterém klademe důraz především na individuální přístup, příjemné klima ve třídách, dbáme na kvalitní vzdělávání a vzájemný respekt mezi žáky a učiteli. Využíváme spoustu moderních výukových pomůcek a programů. Vlastníme multidotykovou interaktivní tabuli s 3D modely.

Základní informace o škole:

Název: Základní škola Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Adresa: 687 63 Boršice u Blatnice čp.58
IČO: 75022583
Zřizovatel: Obec Boršice u Blatnice
Malotřídní škola: 1. -5. ročník
Součást školy: školní družina ( 1 oddělení, kapacita 24 dětí)
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program Základní škola Boršice u Blatnice

skola-zblizka
skola
deti ve skole