On-line omluvenka žáků

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete omluvit své dítě po dobu nepřítomnosti ve škole. Nenahrazuje to však písemnou omluvenku v žákovské knížce. Vyberte třídu a zadejte sdělení, pak už jen stačí odeslat a my si zaslanou omluvenku přečteme. Na omluvenky neodpovídáme. Slouží pouze jako informace učiteli dané třídy.

 
 
 
 
Požadavky na nahrávání