zs-borsice-kolaz
ZAMĚŘUJEME SE

Vzdělávání stojí
na pevných základech

Našim žákům nabízíme rodinné prostředí ve škole, ve kterém klademe důraz především na individuální přístup.

Výuka probíhá ve třech kmenových učebnách a  odborné učebně informatiky, která je v odpoledních hodinách využívána jako školní družina. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí. Nově disponujeme nejmodernější pojízdnou multidotykovou interaktivní tabulí s množstvím interaktivních učebnic a výukových programů. Ve škole se vyučuje hře na klavír, flétnu, housle a kytaru. Nabízíme kroužky pohybové, jazykové, výtvarné a taneční.

Využíváme moderních výukových pomůcek a programů

Dbáme na příjemné klima ve třídách a vzájemný respekt

Vyučujeme hru na klavír, flétnu, housle a kytaru

Nabízíme kroužky pohybové, jazykové, výtvarné a taneční