3

Září a říjen ve III.třídě

Dění ve třetí třídě

Na konci měsíce září jsme započali plaveckou výuku a prožili krásný projektový den. Během měsíce října jsme vytvořili mnoho zajímavých obrázků s tematikou podzimu, uspali jsme broučky a zvládli zopakovat část učiva předchozích ročníků.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3