z

Zápis do 1. ročníku, rozhodnutí o přijetí a odkladu

V dubnu se na naší škole konal zápis dětí do 1. ročníku. Předškoláci přišli k zápisu s dobrou náladou a předvedli, že jsou již připraveni na nástup do školy. Dokázali se představit, popovídat o své rodině, zazpívat písničku či zarecitovat básničku. Na interaktivní tabuli plnili úkoly zaměřené na pravolevou orientaci, poznávání barev a tvarů. Ani počítání a malování člena rodiny je nezaskočilo. Za zvládnutí všech úkolů si odnesli několik dárečků včetně sladké odměny. Na všechny přijaté budoucí prvňáčky se v září moc těšíme!

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z