v

VIDA centrum v Brně

Poslední den v dubnu si žáci naší školy vyjeli do Brna do vědecko zábavného parku VIDA. Nejdříve pro nás byla přichystaná 3D projekce Království zvířat, kde jsme pod drobnohledem pozorovali živočichy bezobratlé i obratlovce. Ve stálé expozici si žáci interaktivním způsobem vyzkoušeli celou řadu vědeckých exponátů zaměřených na fyzikální zákonitosti, jednoduché stroje, ale také na přírodovědu. Dále nás čekal program "O vodě", ve kterém jsme získali informace o hustotě vody v závislosti na teplotě a o povrchovém napětí vody. Žáci měli z výletu radost, nakoupili si hezké upomínkové předměty a spokojeni, obohaceni o nové poznatky, se vrátili zpět do Boršic.

VIDA centrum v Brně