a

Svatý Mikuláš

O svatém Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů, které se staly základem pro jeho uctívání na celém světě. Byl laskavým a štědrým biskupem, který obdarovával lidi, byl patronem nejen dětí. Za svého života se pravidelně ujímal sirotků a pronásledovaných lidí.

V české tradici s Mikulášem roznášejí dárky také andělé. Čerti se starají o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. Boršické děti si užily Mikuláše v kostele, andělé přišli do školy a čerti čekali v podvečer u domů. 

Ve škole si žáci připravili se svými učiteli k tomuto dni spoustu hezkých básniček a písní. V hodinách českého jazyka, prvouky a vlastivědy si na toto téma popovídali a získali tak o oblíbeném světci spoustu zajímavých informací.

Svatý Mikuláš