Š

Stolování

V rámci sebeobslužné činnosti stolujeme se žáky denně ve školní jídelně,
která se nachází v nedaleké MŠ. Při přecházení se žáci chovají ukázněně,
dbají pokynů vychovatelky a dodržují pravidla bezpečnosti. Při obědě uplatňují
pravidla stravování a slušného chování. Jídlo žákům moc chutná a p. kuchařce
vždycky poděkují. Spokojeni se vrací zpátky do školy.
Stolování