m

Spolupráce s mateřskou školou

V měsíci červnu navštívili žáci 1. ročníku své kamarády v místní mateřské škole a sami tak zavzpomínali na svá školková léta. V letošním školním roce to bylo již 5. setkání našich žáků s dětmi z mateřské školy, zejména s předškoláky. Prvňáčci si s sebou přinesli i některé ze svých učebnic či pracovních sešitů, aby mohli ve školce dětem a paním učitelkám ukázat, co všechno se zvládli během jednoho školního roku naučit. Děti ze školky pak naopak ukázaly školákům nové hračky a krásně vybavené hrací kouty. Ve vzájemných společných hrách a činnostech zde děti společně strávily dvě vyučovací hodiny. Nyní se těšíme na všechny nastávající prvňáčky a jejich rodiče na počátku nového školního roku 2024-2025!

Paním učitelkám a paní ředitelce z mateřské školy děkujeme za spolupráci a vstřícnost!

Spolupráce s mateřskou školou