s

Slavnost Slabikáře v první třídě

Na konci listopadu proběhla v první třídě Slavnost Slabikáře. Žáci plnili jednotlivé úkoly, při kterých např. četli krátké věty, skládali slova a některá z nich zvládli i napsat, také pracovali na interaktivní tabuli. Motivací pro ně bylo získání Slabikáře, ale také vysvobození princezny ze Čtenářského království, kterou uvěznil jeden nevzdělaný král. Za splnění každého úkolu žáci dostali jeden klíč. Po získání sedmi klíčů se dětem podařilo princeznu vysvobodit, a tím i najít Slabikář. Protože všichni prokázali své čtenářské dovednosti, byli slavnostně pasováni na čtenáře. 

Slavnost Slabikáře v první třídě