m

Projektový den sv. Martin

Svatý Martin letos sice nepřijel na bílém koni, přesto je důležitým světcem, o němž bychom měli něco vědět. A jak se lépe, zábavněji a efektivněji učit, než v rámci projektového dne? Proto jsme si právě jeden takový na téma svatý Martin v naší škole zorganizovali. V jeho rámci se prolnula řada předmětů, a to český jazyk, vlastivěda, prvouka, výtvarná výchova, hudební výchova i tělesná výchova. Samotný projekt jsme započali vyprávěním o životě svatého Martina, o tradicích, zvycích a pranostikách vztahujících se k tomuto dni. Následně jsme pracovali ve skupinkách na třech různých stanovištích. Žáci rozhýbali a procvičili svoje tělo v herně, ve třídě si zazpívali a vytvářeli pohyblivé husy, v družině si legendu o svatém Martinovi zdramatizovali a prožili. Závěrem veškeré získané poznatky zúročili v kvízu a vypracovali pracovní list. Den byl nabitý novými vědomostmi, dovednostmi i prožitky. Jediné, co v něm scházelo, byl už jen čerstvě napadaný sníh.

Projektový den sv. Martin