m

Hvězdárna a Městské muzeum ve Veselí nad Moravou

Dne 16.11. se žáci naší školy zúčastnili výukových programů ve Hvězdárně a  Městském muzeu ve Veselí nad Moravou.  Zde byl pro ně připraven program na téma Sluneční soustava, Slunce, Země, Měsíc a ostatní planety. Viděli jsme krásné a detailní záběry z vesmírných družic a teleskopů. V Městském muzeu na nás pak čekal další výukový program na téma lidových tradic a zvyků. Žáci vyplňovali pracovní list s pranostikami a hádali účel použití historických lidových nástrojů. Oba programy byly zajímavé a přínosné. Žáci si tak s sebou si odnesli mnoho zajímavých informací, které rozšířily jejich obzor v oblasti přírodovědy, vlastivědy a prvouky.

 
Hvězdárna a Městské muzeum ve Veselí nad Moravou