d

Den dětí

V rámci Dne dětí jsme poslední květnový den vyjeli do Veselí nad Moravou, kde jsme navštívili nově otevřený Dům přírody Bílých Karpat. Jedná se o moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí pro děti i dospělé.  Expozice je rozdělena do čtyř částí – pohlaď krajinu, louky, les, nadzemí i podzemí. Všechny části si žáci prošli i s výkladem paní průvodkyně. Své získané poznatky pak prověřili na pracovním listu.  Venkovní prostory nabízí i vodní prvek představující řeku Moravu. Tato část se obzvlášť všem líbila. Na závěr prohlídky jsme ještě zhlédli 3D film o přírodě z našeho regionu. Tento den děti dostaly zdravý svačinový balíček, zmrzlinu i drobný dáreček. I přes mírný déšť se nám výlet vydařil.  

Den dětí