K

Besedy v místní knihovně

Jednou z velmi důležitých oblastí ve vzdělávání žáků je čtenářská gramotnost. Jde o schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí. Česká republika, stejně jako mnoho jiných zemí, čelí aktuální výzvě zvýšit čtenářskou gramotnost své populace. Naši žáci jsou v této oblasti podporováni nejen ve škole, kde se nachází školní knihovna se spoustou nových knih, ale také mimo školu. V obci je k dispozici knihovna, která napomáhá systematicky čtenářskou gramotnost rozvíjet a nabízí spoustu zajímavých témat pro všechny ročníky. V průběhu prvního čtvrtletí se žáci jednotlivých tříd seznámili s těmito tématy: „Orientace v knihovně“, „Lovci perel a čtení o duhové víle“, „Dobrodružná četba a životopisy“. Žáci se tak učí třídit informace, porozumět textu, hledat souvislosti, rozvíjet fantazii, vyprávět. Děkujeme tímto paní knihovnici, která se školou úzce spolupracuje, zpracovává témata a žákům se s nadšením věnuje.

 

Besedy v místní knihovně