a

Atletická olympiáda

První letní pátek jsme celá škola společně strávili v atletickém areálu Základní školy v Dolním Němčí, kde jsme se úspěšně zúčastnili atletické olympiády. Soutěžilo se ve třech individuálních kategoriích – běhu na 50 metrů, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Za každý ročník soutěžili vždy dva chlapci a dvě dívky. Dále se také běžela smíšená štafeta za každý ročník. Olympiády se kromě naší školy zúčastnila Základní škola Horní Němčí a dva týmy za každou kategorii z Dolního Němčí. Naši školu reprezentovali tito žáci:

1. ročník - Trojek Dominik, Svadbík Tibor, Rybnikář Adrian, Bartošová Štěpánka, Hrošíková Nela, Tokošová Julie

2. ročník - Hrabal Oliver, Sedlařík Sebastián, Halíková Kateřina, Janovská Nela, Malinková Alexandra

3. ročník - Hladký Matyáš, Zlomek Jan, Chrenčíková Adéla, Marečková Kristýna, Svadbíková Ema

4. ročník - Dufka Martin, Žufánek Sebastián, Ann Lilian Melanie, Hložková Mariam, Marečková Marie

Umístili se tito žáci:

     1. místo v hodu kriketovým míčkem – Sebastián Žufánek

     1.místo v běhu na 50 metrů – Martin Dufka

2. místo v běhu na 50 metrů – Dominik Trojek

2. místo v hodu kriketovým míčkem – Nela Hrošíková

2. místo ve štafetě – Mariam Hložková, Marie Marečková, Martin Dufka, Sebastián Žufánek

2. místo ve skoku do dálky - Martin Dufka

3. místo ve štafetě – Štěpánka Bartošová, Julie Tokošová, Dominik Trojek, Tibor Svadbík

3. místo ve skoku do dálky – Štěpánka Bartošová

3. místo v hodu kriketovým míčkem – Dominik Trojek

3. místo v hodu kriketovým míčkem – Sebastián Sedlařík

3. místo v běhu na 50 metrů – Sebastián Žufánek

3. místo ve skolu do dálky - Tibor Svadbík

Všem žákům patří velká pochvala za jejich skvělé výkony a reprezentaci školy a obce!

Atletická olympiáda