Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022 – jsou součástí školní družiny

Anglicky hravě pondělí    11.35h – 12.20h Mgr. Andrea Skoumalová

 

Pohybovky úterý        13.15 – 14.00h MgA. Martin Vrága

 

Tvořílek pondělí   13.15h – 14.00h MgA. Martin Vrága

 

Deskové hry čtvrtek   14.15h-15h Dana Straňáková

 

Přírodovědný

kroužek

pátek 1x měsíčně,

děti a rodiče budou vždy předem informováni e-mailem

Dana Straňáková