Základní škola Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Kritéria přijetí

Kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Boršice u Blatnice

 

  1. kritérium

 

Trvalý pobyt dítěte v obci Boršice u Blatnice – spádová oblast Základní školy Boršice u Blatnice.

Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti s trvalým pobytem v naší obci mají při přijímání dětí do naší základní školy přednost před ostatními uchazeči.

 

  1. kritérium

 

Dítě, jemuž byl ředitelkou Základní školy Boršice u Blatnice povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Rádi bychom dětem, které k nám již jednou k zápisu přišly, umožnili vzdělávat se na naší škole i po odkladu povinné školní docházky.