Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Jitka Simerská ředitelka,

třídní učitelka I. třídy

zsbublat@seznam.cz
Mgr. Andrea Skoumalová učitelka,

třídní učitelka II. třídy

zsbublatskoumalova@seznam.cz
MgA. Martin Vrága učitel,

třídní učitel III. třídy

zsbublatvraga@seznam.cz
Mgr. Norbert W. Nawrath učitel náboženství a AJ p.norbert@yahoo.com

 

Dana Straňáková vychovatelka zsbublatstranakova@seznam.cz
     
Jana Vrágová školní asistentka zsbublatasistentka@seznam.cz
Marie Tichá

Terezia A. Furisová

školnice, na rodičovské dovolené

školnice/uklízečka, zástup