Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

TŘÍDY A ROZVRHY VE ŠK. ROCE 2022/2023

1.ročník, I.třída, Mgr. Jitka Simerská, Mgr. Michaela Ptáčková

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Tv Čj M Čj        
Úterý Čj M Prv Čj        
Středa Čj M Čj Tv        
Čtvrtek Čj M Hv     Náb  
Pátek Čj Čj Prv Vv        

2.ročník, II.třída, TU Mgr. Andrea Skoumalová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Tv Čj M Čj        
Úterý Čj M Čj Prv Vv      
Středa Čj M Prv Tv        
Čtvrtek Čj M Čj Hv     Náb  
Pátek Čj M Čj Vv      

3.ročník, II.třída, TU Mgr. Andrea Skoumalová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Tv Čj M Čj        
Úterý Čj M Čj Prv Vv      
Středa Čj M Prv Tv Prv      
Čtvrtek Čj M Hv Aj Náb    
Pátek Čj M Čj Aj Aj      

4.ročník, III.třída,TU MgA. Matrin Vrága

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Tv M Čj Čj      
Úterý Čj M Čj Tv      
Středa Čj M Hv Vl Vv Vv    
Čtvrtek Čj M Aj Inf Vl Náb    
Pátek Čj M Aj Aj      

 

5.ročník, III.třída, TU MgA. Matrin Vrága

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Tv M Čj Čj      
Úterý Čj M Čj Tv      
Středa Čj M Hv Vl Vv Vv    
Čtvrtek Čj M Inf Aj Vl Náb    
Pátek Čj M Aj Aj