Základní škola Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Boršice u Blatnice (dříve SRPŠ) byl založen dne 19.12.2016 a je zapsán ve spolkovém rejstříku, IČO:05640113.

 

Hlavním cílem spolku je spolupráce mezi vedením školy, učiteli a rodiči žáků, a to zejména v oblastech:

* rozvoje mimoškolních aktivit žáků,

* organizace společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků,

* technické a materiální pomoci při provozu školy.

 

Základními příjmy spolku mohou být dobrovolné dary, výtěžky z pořádaných akcí (sběr papíru, z kulturních a společenských akcí, apod). Takto získané prostředky budou použity ve prospěch dětí ze ZŠ Boršice u Blatnice, k rozvoji mimoškolní činnosti dětí a k zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu základní školy.

 

Stanovy, účetní podklady a zápisy z porad apod. jsou uloženy k nahlédnutí v ZŠ Boršice u Blatnice.