Základní škola Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Současnost

Škola je situována do středu obce. Spolu s kostelem tvoří historickou dominantu vesnice.

Školní budova byla postupně, zejména od roku 1990 rekonstruována. Byla vyměněna krytina střechy, všechna okna, vchodové dveře, byly zbudovány nové stropy v 1. poschodí, nová omítka na celé budově a provedena asanace vlhkosti zdiva. Kotelna na tuhá paliva byla nahrazena plynovou kotelnou. Uvnitř budovy byly zrenovovány všechny podlahy, dále provedena rekonstrukce vodo-kanalizace a  elektroinstalace.

V roce 2014 proběhla další rekonstrukce školy. Byla zbourána část školní přístavby, na střeše je nová krytina a po zateplení budovy také nová fasáda. Byla provedena modernizace sociálních zařízení, výměna podlahy v horní třídě. Dokončena je výměna svítidel v celé budově. Proběhla úprava okolí školy, využíváme novou venkovní učebnu.Žáci pěstují v pracovních činnostech různé druhy zeleniny a bylinky.

Výuka probíhá ve třech kmenových učebnách a  odborné učebně informatiky, která je v odpoledních hodinách využívána jako školní družina. Pro žáky slouží místnost ke cvičení, přilehlé venkovní hřiště a dětské hřiště.