Základní škola Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Školní družina

Školní družinu Základní školy Boršice u Blatnice navštěvují děti mladšího školního věku, ale i děti starší, pokud jsou volná místa. Naše školní družina má jedno oddělení, které je naplňováno do počtu 24 žáků. Nachází se v přízemí školy a slouží zároveň i jako počítačová učebna, je vybavena interaktivní tabulí.

K pohybovým aktivitám využíváme místnost ke cvičení, školní hřiště a dětské hřiště u školy. Na vycházky chodíme rádi do blízkého Panského háje s naučnou stezkou.

Základním posláním školní družiny je zabezpečení zájmových činností a relaxace žáků. Jednotlivé aktivity se vzájemně prolínají podle potřeb dětí a konkrétní situace.

Provoz školní družiny je od 11.25 do 16 hodin.

Úplata za školní družinu činí měsíčně 50 Kč, platba je vybírána pololetně (září, únor).

 

Z projektu Družiny MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. je rozšířena od školního roku 2019/2020 školní družina od 6:40 do 7:40 hodin.