Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

 

Provoz školní družiny je od 11:25 do 16:00 hodin.

Vychovatelka školní družiny : Dana Straňáková

 

e-mail: zsbublatstranakova@seznam.cz

mob.:734 277 807

 

Akce ve školní družině:

Pečení vánočních perníčků 22.12.2022

Karneval 25.2.2022