Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

 

3.ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1.ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023-24

2.ZÁPISNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-24

Desatero pro rodiče