Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Aktuality

Dne 14. června 2022  se uskuteční v 17h informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče se zde dozví veškeré důležité informace týkající se nástupu dětí do 1.ročníku. Zřizovatel školy uhradí dětem částku v hodnotě 2000 Kč na zakoupení pomůcek do […]
Číst více
Dne 19. 5. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili druhé a závěrečné části výuky na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. V tento den žáci psali test, ve kterém se ověřovali jejich znalosti pravidel silničního provozu, dopravního značení a řešení situací na […]
Číst více
S příchodem teplejších květnových dnů jsme se rozhodli, že si zasadíme na školní záhonky  léčivé bylinky. V rámci celodenního projektového dne se žáci seznámili  s našimi nejznámějšími bylinkami, popovídali si o jejich pěstování a léčivých účincích na lidský organismus. Kromě bylinek si […]
Číst více
Počátkem května navštívili žáci naší školy brněnské Planetárium a VIDA Centrum. Zhlédli zde výukový program s názvem  Astronaut, ve kterém se vydali na průzkum vesmíru na palubě raketoplánu i Mezinárodní kosmické stanice. Nahlédli také dovnitř astronautova těla. Součástí představení byla […]
Číst více
Žáci naší školy si v rámci školní družiny  připravili ke Dni matek krátké vystoupení, se kterým se prezentovali v obci. Zarecitovali, zazpívali a následně předali milá přáníčka.
Číst více
Dne 28.4.  se uskuteční v 16h třídní schůzka pro rodiče ve III. třídě. V 16:30h budou následně probíhat v jednotlivých třídách individuální konzultace týkající se prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí.
Číst více
V naší škole proběhl dne 20.4. zápis dětí do prvního ročníku. Seznam všech přijatých žáků bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem 4.května zde, na stránce zápis, na úřední desce a vývěsce školy u MŠ. Zápis probíhal společně s rodiči ve […]
Číst více
V rámci Dne Země se naši žáci zúčastnili celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko!“  Než společně odešli do přírody, popovídali si o tom, jak   správně    roztřídit odpad a splnili úkoly na interaktivní tabuli. Byla to smysluplná úklidová akce v […]
Číst více
  V rámci projektového dne, který byl zaměřený na téma Velikonoce, si žáci během dopoledne  prošli několika aktivitami.  Nejdříve si   společně     připomněli zvyky a tradice tohoto období.  Získané vědomosti využili při vyplňování pracovních listů, luštění křížovky i v jednoduchém […]
Číst více
Děkujeme všem rodičům, kteří si přišli v tento den  prohlédnout naši školu a podpořit  svoje děti ve výuce! 
Číst více