Základní škola Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Author: ZŠ

V úterý 22. září jsme využili asi poslední slunečný den a strávili jsme vyučovací hodiny prvouky a přírodovědy v přírodě. Poznávali jsme stromy a keře, hledali žaludy a lískové oříšky, povídali si o zvířatech a řešili různé hádanky. Při cestě […]
Číst více
Ve spolupráci se zřizovatelem se naší škole podařilo zakoupit pianino značky Rosner. Pianino budeme využívat nejen v hudební výchově, ale také Základní umělecká škola Dolní Němčí zde může otevřít nový kroužek klavíru.
Číst více
Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji. Názorná enviromentální výchova s využitím přírodnin a živých objektů zůstává jednou z nejefektivnějších forem výuky. Z časových […]
Číst více
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace COVID-19, je od 10. 9. 2020 do odvolání, povinné nošení roušek ve společných prostorách budovy školy. Vybavte své děti dostatečným množstvím roušek a igelitovým sáčkem určeným k uložení roušek.  
Číst více
Kroužky ve školním roce 2020/2021 Anglický jazyk Mgr. Andrea Skoumalová liché úterý 13:15-14:00 pouze pro žáky 1. a 2.třídy Deskové hry Dana Straňáková liché pondělí 15:00-16:00 Informatika a psaní všemi deseti prsty Mgr.et Mgr.Helena Droščáková liché pondělí 7:00-7:30 vhodné od […]
Číst více
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 7:45 v budově ZŠ v jednotlivých třídách. Po zahájení děti odchází domů, školní družina bude v provozu od 2. září 2020. První školní den si děti přinesou do školy přezůvky a batůžek […]
Číst více
Nový školní rok začíná 1. září 2020 v 7:45 v budově školy. Rozdělení třídních učitelek ve školním roce 2020/2021: 1. ročník paní učitelka Mgr. Andrea Skoumalová 2. a 3. ročník paní ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Droščáková 4. a 5. […]
Číst více
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, jelikož je tato doba trochu jiná a nemůžeme se sejít na přípravné schůzce s Vámi a Vašimi dětmi, tímto uvádíme základní informace týkající se nástupu do 1. třídy školního roku 2020/2021. Základní škola je otevřena od 6:40, […]
Číst více
ZUŠ Dolní Němčí přijímá přihlášky do oborů vyučovaných v detašovaném pracovišti ZŠ Boršice u Blatnice. U hudebních oborů se jedná o výuku flétny, houslí a kytary, přihlášky do naplnění kapacity. Také se můžete přihlásit do literárně-dramatického oboru, lze otevřít další skupinu […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář 90-93 PS 52-53 Písanka 16-18 M PS 65-68 Prvouka U 62-63 2. ročník ČJ U 90/7, 91/11,12,14 vše písemně (Děti, které jdou do školy, nemusí už nic posílat, stačí přinést příští pondělí do školy.) Písanka 32-33 […]
Číst více