Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Preventivní programy

V průběhu května proběhly v naší škole preventivní programy od společnosti Madio. Téma kamarádství bylo určeno pro žáky 1. až 3. ročníku. Hlavním cílem bylo posílit kamarádské vztahy. Děti zhlédly scénku s maňáskovým divadlem a poslechly si příběh o přátelství, při skupinové práci hledaly odpověď na otázky, jaké vlastnosti má dobrý kamarád. Velkou výzvou pro žáky bylo plnění společného úkolu, na kterém se všichni přesvědčili, jak je důležitá pomoc druhého člověka. Další téma, určeno pro 3. až 5. ročník, bylo věnováno sexuální výchově. Aktivity byly zaměřeny na vztahy, osobní prostor, intimitu a nebezpečí internetu.