Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Zápis

Ve čtvrtek 20. dubna proběhl na naší škole zápis žáků do první třídy. Letos přišlo k zápisu 15 předškoláků. Všichni byli moc šikovní, hravě si poradili s úkoly, které jsme si pro ně připravili. Někteří byli zpočátku trochu ostýchaví, ale tréma z nich opadla hned při prvním úkolu, který byl na interaktivní tabuli. Zde pojmenovávali školní potřeby, vykreslovali si aktovku a řešili úkoly zaměřené na postřeh. Na dalších stanovištích poznávali barvy, geometrické tvary a číslice, také nám namalovali jednoho člena své rodiny. Vše proběhlo v klidné a pohodové atmosféře.

Na závěr si děti odnesly malý dáreček a pamětní list jako připomínku na tento den. Na budoucí prvňáčky, kteří v září zasednou do školních lavic, se všichni už moc těšíme!