Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Projektový den – Velikonoce

Ve čtvrtek 30. března proběhl v naší škole projektový den na téma „Velikonoce“. První hodinu se žáci seznámili v jednotlivých třídách hravou formou s velikonočními zvyky, tradicemi a s historií Velikonoc. Dozvěděli se původ velikonočních symbolů z dob křesťanských i předkřesťanských. Druhou hodinu se žáci rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina tvořila ubrouskovou technikou kraslice a ozdobný jarní košíček a druhá skupina vyráběla ozdobný květináč se zajíčkem, do kterého si následně žáci zaseli jarní osení. Každá skupina měla přichystaný i velký květináč, do kterého se sázely narcisy, jiřiny a macešky. Třetí hodinu se skupiny vystřídaly. Během čtvrté hodiny jsme se všichni vydali do kostela, kde byl pro žáky nachystaný naučný kvíz na téma „Svatý týden“. Po kvízu jsme si v kostele s kytarami zazpívali a vydali se zpět ke škole, kde byl pro žáky na závěr nachytaný kreslený film o životě Ježíše. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, si ještě ozdobili krásná kreslená vajíčka. Byl to smysluplně strávený den, který si žáci hezky užili. Rodičům děkujeme za spolupráci a návštěvu školy.