Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Školní kolo recitační soutěže

Dne 22. března se konalo v naší škole školní kolo recitační soutěže. Všichni žáci se poctivě připravovali a trénovali i během jarních prázdnin. Někteří si básně vybírali sami, některým pomohli s výběrem třídní učitelé. Proběhla také ,, divácká soutěž“, ve které si žáci zvolili svého ,,favorita.“ Za jednotlivé ročníky a ,,diváckou soutěž“ se nejlépe umístili tito recitátoři, kteří byli také odměněni diplomy a krásnými cenami.

Za 1. ročník:

1. místo – Nela Janovská

2. místo – Sebastian Sedlařík

3. místo – Oliver Hrabal

Za 2. a 3. ročník:

1. místo – Vojtěch Zlomek

2. místo – Mariam Hložková

3. místo – Eliška Zlomková

Za 4. a 5. ročník:

1. místo – Josef Slaník

2. místo – Viktor Hodulík

3. místo – Viktorie Žufánková

Divácká soutěž:

1. místo – Josef Slaník

2. místo – Nela Janovská

3. místo – Vojtěch Zlomek

Vítězní recitátoři postupují do okrskového kola, které se bude konat ve čtvrtek 9. března v Hluku.

                                                       

 

 

Další