Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Předškoláci ve škole

Ve čtvrtek 9. února navštívili naši školu předškoláci. Nejdříve je přivítala paní ředitelka s paní vychovatelkou. Děti se představily a prohlédly si školní družinu. Poté se šli předškoláci podívat do jednotlivých tříd. Naši prvňáčci s nadšením předvedli, co všechno se za půl roku naučili a ukázali, jaké úkoly plní v  pracovních sešitech a písance. Ve druhé třídě dostali předškoláci drobné dárečky, které si odnesli domů. Na závěr si ve třetí třídě vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli a všichni společně jsme si zazpívali. Všem předškolákům a jejich paním učitelkám děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na viděnou v novém školním roce.