Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Třídní schůzky pro rodiče

Dne 19. ledna v 17:00h se uskuteční v jednotlivých třídách třídní schůzky týkající se chování a prospěchu žáků za I. pololetí. 

Předchozí