Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Slavnost Slabikáře

Téměř tři měsíce se žáci prvního ročníku seznamovali s písmeny. Začali je skládat do slabik a nakonec i do slov. V listopadu se rozloučili s Živou abecedou a dostali svůj první Slabikář. Děti měly za úkol vysvobodit zakletou princeznu tím, že splní úkoly zaměřené na předčtenářské dovednosti. Po splnění všech úkolů se vrhly do hledání pokladu, který byl ukryt ve družině. Klíčem otevřely truhlu a každý v něm našel svůj poklad – Slabikář. Tento den si všichni užili a věříme, že se pro děti čtení stane koníčkem.