Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Podzimní tvoření ve školní družině

Barevná podzimní příroda poskytuje spoustu přírodnin, se kterými se dá  tvořit a rozvíjet tím fantazii žáků. Toho využily i děti ze školní družiny a vyrobily si postavičky a zvířátka z kaštanů a šišek, veselé obličeje z listů, navlékaly si korálky a čelenky z šípků.  Odpolední čas děti tráví nejen hrami, ale také často pobytem v přírodě na hřišti a u nedalekého lesa.

Další