Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Projektový den – sv. Václav

Dne 23. 9. proběhl v naší škole projektový den věnovaný „Dni české státnosti“. První hodinu se žáci v jednotlivých třídách dozvěděli důležité informace z historie našeho státu a faktografické údaje týkající se přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy svatého Václava. Následně si žáci ověřili své znalosti vypracováním pracovního listu. Další hodinu se ročníky spojili a žáci spolupracovali ve dvojicích. Starší pomáhali těm nejmladším. Společně tak vytvořili pohledné barevné vitráže s osobou tohoto světce. Po svačince se všichni odebrali do kostela. Zde na děti čekal další zábavný program, který si pro ně připravil pan farář. Žáci všech ročníků se rozdělili do čtyřčlenných skupinek a po celém kostele hledali správné odpovědi na otázky ukryté v těch nejdůležitějších místech kostela. Pro všechny to byla nejen zábava, ale především smysluplně strávený pohodový den, ze kterého měli nejen žáci, ale i všichni učitelé velkou radost. Mezi žáky panovala přátelská atmosféra a zvídavost. Starší žáci si zaslouží velkou pochvalu za to, že se vzorně starali a pomáhali mladším kamarádům.

                   

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.