Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Přivítání prvňáčků v novém školním roce

Letošní zahájení nového školního roku s prvňáčky proběhlo ve třídě 1.A. Žáky a jejich rodiče nejprve přivítala ředitelka školy Mgr. Jitka Simerská společně se starostou obce panem Bohuslavem Vávrou
a farářem obce Mgr. Norbertem Nawrathem. Mile je uvítala také  jejich paní učitelka Mgr. Michaela Ptáčková, která pro děti slavnostně přichystala celou třídu a krátký program. Prvňáčci dostali uvítací listy, dárečky, medaile  a veškeré pomůcky potřebné do výuky. Na chodbě školy je pozdravili ostatní žáci vyšších ročníků   s jejich třídními učiteli. Závěrem si školáci prohlédli školní družinu plnou hraček, kde na ně čekalo bohaté občerstvení. Prvňáčkům to s aktovkami opravdu moc slušelo! A všechny nás potěšil jejich úsměv na tváři a rozzářené oči. Rodičům děkujeme za vzornou spolupráci a jejich dětem přejeme v novém školním roce hodně úspěchů a elánu!