Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Dopravní hřiště

Dne 19. 5. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili druhé a závěrečné části výuky na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. V tento den žáci psali test, ve kterém se ověřovali jejich znalosti pravidel silničního provozu, dopravního značení a řešení situací na křižovatkách z pohledu cyklisty. Test všichni žáci bez problémů zvládli téměř bez chyby. Po absolvování testu následovala praktická zkouška v prostorách dopravního hřiště. Žáci si připevnili helmy, každému bylo přiřazeno číslo a mohlo se vyjet. Všichni žáci jízdu zvládli na jedničku! Pan učitel autoškoly všechny pochválil a vydal jim právem zasloužené průkazy pro cyklisty. Velký dík  patří také třídnímu panu učiteli, který žáky na testy poctivě připravil.