Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Zápis

V naší škole proběhl dne 20.4. zápis dětí do prvního ročníku.

Seznam všech přijatých žáků bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem 4.května zde, na stránce zápis, na úřední desce a vývěsce školy u MŠ.

Zápis probíhal společně s rodiči ve třetí třídě. V úvodu se děti představily, zarecitovaly básničku, některé i zazpívaly. Poté si vyzkoušely plnit zábavné a veselé matematické úkoly na interaktivní tabuli, popovídaly si  s učiteli nejen o pohádkách, nakreslily postavu rodičů a poskládaly na koberci puzzle. Za odměnu dostaly uvítací list s krásnými dárečky, které pro ně vyrobili žáci ve  školní družině. Závěrem si prohlédly třídy a jarně vyzdobenou školu.