Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Projektový den

 

V rámci projektového dne, který byl zaměřený na téma Velikonoce, si žáci během dopoledne  prošli několika aktivitami.  Nejdříve si   společně     připomněli zvyky a tradice tohoto období.  Získané vědomosti využili při vyplňování pracovních listů, luštění křížovky i v jednoduchém velikonočním testu.  Všechny úkoly děti zvládly výborně napříč všemi ročníky. Domů si pak odnášely krásnou kraslici, kterou si samy ozdobily.