Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Archiv Duben 2022

Dne 28.4.  se uskuteční v 16h třídní schůzka pro rodiče ve III. třídě. V 16:30h budou následně probíhat v jednotlivých třídách individuální konzultace týkající se prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí.
Číst více
V naší škole proběhl dne 20.4. zápis dětí do prvního ročníku. Seznam všech přijatých žáků bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem 4.května zde, na stránce zápis, na úřední desce a vývěsce školy u MŠ. Zápis probíhal společně s rodiči ve […]
Číst více
V rámci Dne Země se naši žáci zúčastnili celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko!“  Než společně odešli do přírody, popovídali si o tom, jak   správně    roztřídit odpad a splnili úkoly na interaktivní tabuli. Byla to smysluplná úklidová akce v […]
Číst více
  V rámci projektového dne, který byl zaměřený na téma Velikonoce, si žáci během dopoledne  prošli několika aktivitami.  Nejdříve si   společně     připomněli zvyky a tradice tohoto období.  Získané vědomosti využili při vyplňování pracovních listů, luštění křížovky i v jednoduchém […]
Číst více
Děkujeme všem rodičům, kteří si přišli v tento den  prohlédnout naši školu a podpořit  svoje děti ve výuce! 
Číst více