Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Úspěšní recitátoři

Dne 23. 3. 2022 proběhlo okresní kolo recitační soutěže v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Naši školu reprezentovali  žáci 2. a 4. ročníku Vojtěch Zlomek a Josef Slaník. Odbornou porotou byli také zástupci ze Slováckého divadla a Masarykovy univerzity. Oba recitátoři byli velmi úspěšní již v předcházejícím školním a okrskovém kole v Hluku.  Za jejich přípravu a reprezentaci školy jim patří velký dík! Domů si žáci odvezli diplomy za účast a za odměnu zhlédli krásnou výstavu obrazů Joži Úprky v Uherském Hradišti.