Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Příjetí do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku povinné školní docházky ve školním roce  2021/2022

  

Do 1. ročníku v Základní škole Boršice u Blatnice ve školním roce 2021/2022 byli přijati (přijatí žáci označeni kódem) : 

 

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

 

V Boršicích u Blatnice 21. 4. 2021         Mgr. et Mgr. Helena Droščáková, ředitelka školy