Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Otevření školy od 12. dubna

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 dochází opět k znovuotevření školy, s tím bude nutno zahájit testování dětí před příchodem do školy 2krát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Obecné informace k testování:

 • K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění – zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta čichu a chuti, bolest krku, svalů a kloubů, hlavy, rýma, dušnost.
 • V případě testování žáků 1.-3. tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy.
 • Testování bude probíhat v jednotlivých třídách či školní družině za asistence pedagogických pracovníků a paní školnice.
 • Je vhodné, aby zákonní zástupci setrvali na telefonu alespoň 20 minut po příchodu dítěte do školy, v případě pozitivního testu budou ihned kontaktováni.
 • Veškeré další informace naleznete na níže uvedených webových stránkách, je vhodné děti seznámit s testovací sadou již doma viz https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4.

Žáci budou do školy přicházet v těchto časech dle ročníků, aby se eliminovalo střetnutí jednotlivých tříd:

 • 1. ročník 7:15-7:25 hodin,
 • 2. a 3. ročník 7:05-7:15 hodin,
 • 4. a 5. ročník 7:25-7:35 hodin. V pondělí a ve čtvrtek bude ihned po příchodu třídy provedeno testování v jednotlivých kmenových třídách školy.

Každý žák bude mít chirurgické roušky nebo respirátor a sáček na uložení roušky.

Ranní školní družina je pro 1.-3. ročník v provozu od 6:40,. 1. ročník má odpolední školní družinu do 15:00 hodin, 2. a 3. ročník má školní družinu v provozu do 15:45.

Obědy mají žáci v těchto časech:

 • 1. ročník od 11:45,
 • 2. a 3. ročník ve 12:40
 • 4. a 5. ročník ve 12:20.

Všichni žáci mají od 12. dubna oběd přihlášen, kdo nemá o oběd zájem, tak si ho odhlásí.

 

Pokud budete mít jakékoliv otázky, kontaktujte třídní učitelky nebo ředitelku školy.

Vzdělávání bude probíhat za přísných hygienických pravidel podle metodiky MŠMT.

Odkaz na veškeré informace včetně testování:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021