Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Zápis do 1. ročníku

Na základě opatření vlády se zápis do 1. třídy bude konat 14. dubna 2020 bez přítomnosti dětí. Žádosti mohou rodiče v tento den vyplnit a předat od 13 do 16 hodin přímo ve škole. 

Dalšími možnostmi odevzdání přihlášky je datová schránka školy od 1. dubna do 13. dubna 2021, elektroniky s uznaným  elektronickým podpisem na email zsborsice@centrum.cz od 1. dubna
do 13. dubna 2021, bez elektronického podpisu na email zsborsice@centrum.cz. V tomto případě bude nutné
školou vytištěný dokument přijít zákonným zástupcem dodatečně podepsat 14. dubna 2021 od 13 do 16 hodin, případně vhodit žádosti přímo do schránky školy dne 14. 4. nebo zaslat poštou.

Dokumenty potřebné k zápisu naleznete níže uvedených odkazech, případně si je můžete od 22. března vyzvednout denně ve škole od 8 do 12 hodin.

https://uloz.to/file/LKy9FEQD384s/dotaznik-pdf

https://uloz.to/tamhle/SqQONHSKu6XR/name/Nahrano-12-3-2021-v-10-01-42

https://uloz.to/tamhle/SqQONHSKu6XR/name/Nahrano-12-3-2021-v-10-01-42

Seznam přijatých žáků bude vyvěšen na webu školy, školní vývěsce a přímo na škole do 1 měsíce od zápisu do 1. ročníku.

PLÁNOVANÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE 29. BŘEZNA NEKONÁ!!