Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Recitační soutěž

Všichni žáci naší školy se zúčastnili školního kola recitační soutěže a připravili si krátkou básničku. Žáci 4. a 5. ročníku s námi nejsou ve škole, a proto se soutěže zúčastnili on-line. Mezi nejlepší recitátory patřili Eliška Zlomková, Anežka Droščáková, Josef Slaník, Marie Droščáková, Maxmilián Sedlařík a Darina Rybnikářová. Tito žáci postoupili také do okresního kola, které se uskuteční v březnu on-line formou na DDM Hluk. Všichni se moc snažili, proto si zasloužili potlesk se sladkou odměnou.