Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Organizace školy od 4. ledna

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády se mohou ve škole vzdělávat žáci 1., 2. a 3. ročníku. Po celou dobu pobytu ve škole používají děti roušky. Na každý den mají děti z domova dvě roušky a sáček na roušky. Do školy vstupují v roušce. Ve škole budou dodržována všechna platná hygienická nařízení.

Žáci 4. a 5. ročníku se musí vzdělávat distanční formou. Vzdělávání bude probíhat opět prostřednictvím zoom.us.

5. ročník bude mít hodinu v pondělí 4. 1. v 7:45, 4. ročník v 8:45. Další informace obdržíte e-mailem od třídní učitelky.

Žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášené. Zájemci si mohou obědy objednat do 7:30, jídlonosiče si musí během dopoledne přinést do školky (z bočního vchodu) a od 11:30 si je mohou vyzvednout.