Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Slavnost slabikáře

      Po necelých třech měsících nového školního roku se naši prvňáčci naučili prvních 9 písmenek, které obsahuje jejich učebnice Živá abeceda. Teď nastal čas posunout se dál, proto jsme si v úterý slavnostně předali další učebnici, se kterou budeme pracovat až do konce školního roku – Slabikář.  Cesta k jeho získání nebyla úplně jednoduchá.  Všichni žáci během tří dnů plnili několik úkolů, za které získávali klíče. Klíči jsme společně vysvobodili princeznu ze Čtenářského království, kterou uvěznil zlý a hloupý král. Naštěstí se nám vše podařilo a teď už se můžeme s chutí pustit do všech úkolů, které nás ve slabikáři čekají.