Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

OČR

 
Informace pro rodiče, kteří budou žádat OČR.
Naše škola nevydává žádné potvrzení o uzavření školy z důvodu nařízení vlády.
 
Veškeré další informace naleznete na stránkách MPSV viz odkaz níže: