Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Obědy

Z důvodu uzavření MŠ se od 9. října nevaří a žáci nemají oběd. Děti navštěvující školní družinu si vezmou větší svačinu, ostatní odchází po vyučování domů.

Předchozí

Další